Tula 1/3/2021

Kamusta ka, pusa?
Nagising siya ng ubo
Pinanood kong huminga
Nakasabit ang pulang bola

Gusto ko, sinigang
Gusto ko, inihaw
Sumalangit nawa
Gusto ko, wagwag na kanin

Malungkot ang asong may regla
Hambog lang po ako
Nakakahiya magmalaki
Nagsasayang ako ng oras

Kapayapaan sa iyo
Ibuhos ang sinigang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s