Tula 1/2/2021

Umabot din sa sampu
Nakaangkla ang barko
Ayoko sa ketchup
Nakasabit ang mga susi

Patong-patong na unan
Sumandal ang maskara
Sumalangit nawa
Taas noo ang camel

Makina ang sagot sa sining
Hindi nakasaksak ang ref
Nagbebenta ako ng pabango
Nagsasayang ako ng oras

Laging may kinabukasan
Ibuhos ang sinigang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s