Tula 12/30/2020

Malaki na ang tyan mo
Nagising siya sa ubo
Nakasara ang kurtina
Nakasabit ang mga susi

Natalo sa argumento
Ang lalakeng hindi makapagdesisyon
Nakakatakot ang telebisyon
Ang inuna ang pera

Wag kumain ng baboy
May bayag sa paso
Ang puno! Ang puno!
Mali pala ang aking pagkakaalala

Kapayapaan sa iyo
Nakaluhod na camel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s