Tula 12/29/2020

Ang COVID ba ay biyaya?
Buntong-hininga
Madumi ang tsinelas
Nakasabit ang mga susi

Ang kamay na humahawak
Ang dalawa pang kamay
Gumagapang ang shell
Siya ang unggoy

Malungkot ang asong may regla
Kumain ng manok
Nagbebenta ako ng pabango
Gawa sa asin ang bowl

Kapayapaan sa iyo
Gusto ko sanang umorder ng midnight snack

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s