Tula 12/28/20

Umabot din sa sampu
Buntong-hininga
Tumigil sa pag-ikot ang windmill
Nakasabit ang mga susi

Wala nang wangwang
Ang lalakeng hindi makapagdesisyon
Wala nang baterya ang relo
Taas noo ang camel

Uminom ng gamot sa mata
Hambog lang po ako
Wala dapat pasok ngayong pandemya
Gawa sa asin ang bowl

Dalawang tasa galing Thailand
Sincere ka kasi, kaya pangit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s