Tula 12/27/2020

Ang COVID ba ay biyaya?
Punit ang balat ng sofa
Madumi ang tsinelas
Nakasabit ang pulang bola
Mali ang mali
Wala nang panot
Walang babaeng taksil
Iniligtas ng espada
Ang pako, nakausli
Siya ang tsonggo
Wala dapat pasok ngayong pandemya
Nahulog sa hagdan
May nagbukas ng gate
May nagwalis kanina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s