Tula 12/25/20

Metapisikal, espiritwal, burgis
Malamig ang Disyembre
Naubusan ng gas
Pagdiriwang! Pagdiriwang!

Gusto ko, sinigang
Tap tap sarap
Walang babaeng taksil
Siya ang unggoy

Wag kumain ng baboy
Nakangiti pa rin ang ama
Ang puno! Ang puno!
Nahulog sa hagdan

Ang agham din pamahiin
Nagising ko ang aso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s