Tula 12/24/20

Puti ang kurtina
Maligayang bati!
Ipamigay ang sapatos
Nakasabit ang pulang bola

Mali ang mali
Tumalon ang elepante
Nakakatakot ang telebisyon
Iniligtas ng espada

Sumuko na ang sanga
Sindihan ang kandila
Nakakahiya magmalaki
Nakakahiya maging ikaw

Gusto kong sumikat
Nagising ko ang aso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s