Tula 12/20/20

Ang COVID ba ay biyaya?
Nangalay ang leeg
Nakasara ang kurtina
Natalo ang namatay

Nag-aabang ang yakap ng oso
Tagalog ‘yan!
Nakakatakot ang telebisyon
Taas noo ang camel

Siya ang bakulaw
Hambog lang po ako
Sira ang flush, maingay
Gawa sa asin ang bowl

Kapayapaan sa iyo
Nagising ko ang aso

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s