Tula 12/19/20

Puti ang kurtina
Nakaangkla ang barko
Oo, tungkol ito sa post mo
Nakakalat ang mga susi

Wala nang wangwang
Ang dalawa pang kamay
Dorobo dorobo
Siya ang unggoy

Malungkot ang asong may regla
Hambog lang po ako
Nakakahiya magmalaki
Wala kayong awa

Dalawang tasa galing Thailand
Ibuhos ang sinigang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s