Tula 12/17/20

Natitipid kami sa tisyu
Nangalay ang leeg
Itim sa itim
Nagtatawag ang pusa

Mali ang mali
Tagalog ‘yan!
Nakakatakot ang telebisyon
Nagpaliwanag sa email

Ang pako, nakausli
Hindi nakasaksak ang ref
Ang puno! Ang puno!
Gawa sa asin ang bowl


Laging may kinabukasan
Ligtas na tayo, sa mismong sandaling ito

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s