Tungkol sa Aso

Tungkol sa Aso Cover

Ang Tungkol sa Aso ang ikalawang koleksyon ng maikling kwento ni U Eliserio. Ang imahen sa pabalat ay mula kay Vlad Gonzales (vladgonzales.net). Ang libro ay may introduksyon ni Chuckberry Pascual, premyadong awtor ng Ang Nawawala.

Maaaring basahin dito ang “Huling Roxas-Gastambide.” Tungkol ito sa gurong may nanay na nakikita ang kinabukasan. Isinalin ang maikling kwentong ito sa Asi ni Riza Fetalvero. I-click ito para basahin ang salin. Isinalin ang maikling kwentong ito sa Hiligaynon ni Orland Solis. I-click ito para basahin ang salin.

Basahin dito ang maikling kwentong “Maganda ang Hinaharap.” Halimbawa ng speculative fiction, tungkol ito sa nagkalayong magkaibigan na pinagtagpong muli ng isang burol. Isinalin ang maikling kwentong ito sa Bicol ni Benita Balla-Hugo. I-click ito para basahin ang salin. Isinalin din ito sa Cebuano ni Mariel Acosta. I-click ito para basahin ang salin. Isinalin din ito sa Hiligaynon ni Apple Benito. I-click ito para basahin ang salin. Isinalin din ito sa Kapampangan ni Liz Añalucas. I-click ito para basahin ang salin.

Basahin dito ang “Tungkol sa Aso,” ang sentral na kwento ng koleksyon.

Isinalin sa Bicol ang “Bayani” ni Eilyn Nidea. I-click ito para basahin ang salin. Isinalin sa Waray ang “Bayani” ni John Lloyd Casoy. I-click ito para basahin ang salin.

Maaaring bilhin ang Tungkol sa Aso sa Shopee page ng UST Publishing House, dito. Maaari ding bilhin ang Tungkol sa Aso sa kanilang Lazada page, dito.